Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

''Για που, για που, για που''

ΣΤΙΧΟΙ
Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού
Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού

Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού
αφήνει τα κουνέλια
και πάει για τσιφτετέλια


Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού
ξεχνάει τα κοκόρια
και πάει να βρει τ’ αγόρια

Τριαλαλαλαλα.... τριαλαλαλαλαλαλαλα...

Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού
περνάει τα γεφύρια
και πάει στα πανηγύρια

Για που, για που, για που
τραβάει η αλεπού
χτενίζει την ουρά της
και πάει στην πεθερά της
φουντώνει την ουρά της
και τρώει την πεθερά της

Τριαλαλαλαλα.... τριαλαλαλαλαλαλαλα...