Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

''Για δες περβόλιν όμορφο''

ΣΤΙΧΟΙ

Για δες περβό, για δες περβόλιν όμορφο, 
για δες κατάκρυα βρύση στο περιβόλι μας 
για δες κατάκρυα βρύση στο περβό, στ' ώριο περβόλι μας τ' όμορφο.Κι όσα δεντρά κι όσα δεντρά 'πεψεν ο Θιος, 
μέσα 'ναι φυτεμένα στο περιβόλι μας
μέσα 'ναι φυτεμένα στο περβό, στ' ώριο περβόλι μας τ' όμορφο.

Κι όσα πουλιά κι όσα πουλιά πετούμενα,
μέσα 'ναι φωλεμένα στο περιβόλι μας 
μέσα 'ναι φωλεμένα στο περβό, στ' όριο περβόλι μας τ' όμορφο.

Μέσα σε 'κεί, μέσα σε 'κείνα τα πουλιά,
εβρέθη ένα παγώνι το παγωνάκι μας 
εβρέθη ένα παγώνι το παγώ, τ' ώριο παγώνι μας τ' όμορφο.

Και χτίζει τη και χτίζει τη φωλίτσα του, 
σε μιας μηλιάς κλωνάρι το παγωνάκι μας
σε μιας μηλιάς κλωνάρι το παγώ, τ' ώριο παγώνι μας τ' όμορφο.