Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

''ΝΤΙΛΙ ΝΤΙΛΙ ΝΤΙΛΙ''

 ΣΤΙΧΟΙ          

Ντίλι ντίλι ντίλι, ντίλι το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι

ντίλι ντίλι ντίλι ντίλι ντίλι ντίλι     

Ήρθε ο ποντικός πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε

η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλιντίλι ντίλι ντίλι                                             


Ήρθε και η γάτα έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 
ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε και ο σκύλος και έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι 

ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε και το ξύλο που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό

που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 
ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε και ο φωτιά και έκαψε το ξύλο
που σκότωσε το σκύλο που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι 

ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε το ποτάμι και έσβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 

ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε και το βόδι,  ρούφηξε το ποτάμι
που έσβησε τη φωτιά που έκαψε το ξύλο

που σκότωσε το σκύλο που έπνιξε τη γάτα
που έφαγε τον ποντικό που πήρε το φιτίλι
μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε
η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι 
ντίλι ντίλι ντίλι

Ήρθε κι ο λύκος και έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι που έσβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 

ντίλι ντίλι ντίλι

Νάτος και ο κυνηγός που σκότωσε το λύκο που έφαγε το βόδι
που ρούφηξε το ποτάμι που έσβησε τη φωτιά
που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο
που έπνιξε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό
που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι
που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 

ντίλι ντίλι ντίλι


που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι
ντίλι ντίλι ντίλι 
ντίλι ντίλι ντίλι