Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

''ΚΥΡΙΑ ΚΥΡΙΑ (THE CLASSROOM SONG)''

ΣΤΙΧΟΙ
Κυρία κυρία πού πήγε η κιμωλία
την έφαγε ο ποντικός
κι έγινε άλλος τόσος και διπλός
κυρία κυρία κοντύναν τα θρανία
τα έφαγε ο ποντικός
κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός


Και πώς να γίνει μάθημα
μετά από τέτοιο πάθημα
την τάξη να κλειδώσουμε
να πάμε εκδρομή

Κυρία κυρία μικρύναν τα βιβλία
τα έφαγε ο ποντικός
κι έγινε άλλος τόσος και διπλός
κυρία κυρία κι ο χάρτης στη γωνία
τον έφαγε ο ποντικός
κι έγινε σαν μπάλα στρογγυλός

Και πώς να γίνει μάθημα
μετά από τέτοιο πάθημα
την τάξη να κλειδώσουμε
να πάμε εκδρομή

Κυρία κυρία πάει η ορθογραφία
απ' την Αλφαβήτα τώρα πια
έμεινε μονάχα ένα α

Και πώς να γίνει μάθημα
μετά από τέτοιο πάθημα
την τάξη να κλειδώσουμε
να πάμε εκδρομή